Living on the edge in Newcastle

In het centrum van Newcastle upon Tyne, in Noord-Engeland, bevindt zich een kolonie van broedende Drieteenmeeuwen. De vogels broeden op het Baltic Centre for Contemporary Art, de Tyne Bridge en diverse gebouwen aan de rivier de Tyne. Normaal gesproken broeden Drieteenmeeuwen op hoge kliffen direct aan de kust. Buiten het broedseizoen leven Drieteenmeeuwen op volle zee.

Foto van Drieteenmeeuwen , Newcastle, Engeland

Baltic Centre for Contemporary Art

Foto van een Drieteenmeeuw , Newcastle, Engeland

Kuiken op Tyne Bridge

Foto van de Tyne Bridge, Newcastle, Engeland

Tyne Bridge met het Baltic Centre for Contemporary Art zichtbaar in de verte.

Foto van Drieteenmeeuwen , Newcastle, Engeland

Tyne Bridge

Foto van een Drieteenmeeuw , Newcastle, Engeland

Kuiken, Tyne Bridge

Foto van een Drieteenmeeuw , Newcastle, Engeland

Kuiken, Tyne Bridge

Foto van Drieteenmeeuwen , Newcastle, Engeland

Tyne Bridge

Foto van Drieteenmeeuwen , Newcastle, Engeland

.

Foto van Drieteenmeeuwen , Newcastle, Engeland

Baltic Centre for Contemporary Art

Foto van Drieteenmeeuwen , Newcastle, Engeland

Tyne Bridge

Foto van Drieteenmeeuwen , Newcastle, Engeland

.

Advertenties

Dollard

De Dollard is een zeearm op de grens tussen Nederland en Duitsland. De baai ontstond in de late Middeleeuwen door overstromingen en stormvloeden waarbij verschillende dorpen werden weggevaagd. Tegenwoordig is de Dollard een belangrijk broed- en foerageergebied voor vogels. De Dollard is een dynamisch natuurgebied met droogvallende moddervlaktes en zoutmoerassen. Zowel het Duitse als het Nederlandse deel van de Dollard zijn onderdeel van de Waddenzee, een Unesco Werelderfgoed.

Foto van een zwerm wadvogels, Dollard, Nederland

Punt van Reide, Nederland

Foto van Brandganzen , Bohrinsel, Dyksterhusen, Duitsland

Brandganzen, Bohrinsel, Dyksterhusen, Duitsland, met de haven van Emden in de achtergrond.

Foto van een Graspieper, Bohrinsel, Dyksterhusen, Duitsland

Graspieper, Bohrinsel, Dyksterhusen, Duitsland

Foto van Grutto's, Bohrinsel, Dyksterhusen, Duitsland

Grutto’s, Bohrinsel, Dyksterhusen, Duitsland

Foto van Brandganzen, Polder Breebaart, Nederland

Brandganzen, Polder Breebaart, Nederland

Foto van de Punt van Reide, Nederland

Punt van Reide, Nederland

Foto van een Scholekster, Bohrinsel, Dyksterhusen, Duitsland

Scholekster, Bohrinsel, Dyksterhusen, Duitsland, met de haven van Emden in de achtergrond.

Foto van de Dollard, Nederland

Eb, Nederland

Foto van een Rietgors, Westerwoldse Aa,  Nederland

Rietgors, Westerwoldse Aa, Nederland

Foto van de Buitengeul Reiderland, Nederland

Buitengeul Reiderland, Nederland

Foto van een Bruine Kiekendief, Rysum, Duitsland

Bruine Kiekendief, Rysum, Duitsland

Foto van Bonte Strandlopers en Kanoeten, National Park Niedersachsisches Wattenmeer, Bohrinsel, Dyksterhusen, Duitsland

Bonte Strandlopers en Kanoeten, National Park Niedersachsisches Wattenmeer, Bohrinsel, Dyksterhusen, Duitsland

Foto van een Blauwborst, Polder Breebaart, Nederland

Zingende Blauwborst in Polder Breebaart, Nederland

Jæren

De kust van Jæren, beroemd om haar zandstranden, is plat vergeleken met de rest van Noorse kust. Stranden, zoals Nærlandsstranden en Revtangen, zijn belangrijke rustplaatsen voor kustvogels. De zeewieren op het strand zijn een voedselbron voor de vele steltlopers.

Foto van een Krombekstrandloper, Nærlandsstranden, Jæren, Noorwegen.

Krombekstrandloper, Nærlandsstranden.

Foto van een Bonte Strandloper, Nærlandsstranden, Jæren, Noorwegen

Bonte Strandloper, Nærlandsstranden.

Foto van Bonte Strandlopers, Nærlandsstranden, Jæren, Noorwegen

Bonte Strandlopers, Nærlandsstranden.

Foto van een Grote Zaagbek, Nærlandsstranden, Jæren, Noorwegen

Grote Zaagbek, Nærlandsstranden.

Foto van Naerlandstranden, Jæren, Noorwegen

Naerlandstranden

Foto van een Oeverpieper, Nærlandsstranden, Jæren, Noorwegen

Oeverpieper, Nærlandsstranden.

Foto van een Drieteenstrandloper, Revtangen, Jæren, Noorwegen

Drieteenstrandloper, Revtangen.

Foto van een Steenloper, Lyratangen., Jæren, Noorwegen.

Steenloper, Lyratangen.

Foto van Bonte Strandlopers, Nærlandsstranden, Jæren, Noorwegen

Vlucht Bonte Strandlopers bij Nærlandsstranden.

Foto van Kvassheim, Jæren, Noorwegen

Kvassheim

Foto van Bonte Strandlopers, Nærlandsstranden, Jæren, Noorwegen

Bonte Strandlopers, Nærlandsstranden.

Winter

De winter breng verandering naar de Noordzee. Veel zomergasten vliegen naar het zuiden en hun plek wordt ingenomen door vogels die gebroed hebben in het hoge Noorden. Sommige soorten die broeden in het noordelijke deel van de Noordzee kunnen ’s winters in het zuidelijke deel gevonden worden. Deze migraties maken deel uit van de Oost-Atlantische Flyway.

Foto van Eiders, Waddenzee, Texel, Nederland

Eiders in een hagelbui op de Waddenzee bij Texel.

Foto van het Westerheversand, Nord Friesland, Duitsland.

Westerheversand, Nord Friesland, Duitsland.

Foto van een Strandleeuwerik, het Zwin, België.

Strandleeuwerik, het Zwin, België.

Foto van Sneeuwgorzen, Westerheversand, Duitsland

Sneeuwgorzen, Westerheversand, Duitsland

Foto van een Kanoet, Mokbaai, Texel, Nederland

Kanoet, Mokbaai, Texel

Foto van een IJsduiker, Zuidpier, IJmuiden., Nederland

IJsduiker, in winterkleed, Zuidpier, IJmuiden.

Foto van het Noordzeestrand, Petten, Nederland.

Harde wind op het Noordzeestrand, Petten

Foto van Wilde Zwanen, Beltringharder Koog, Duitsland

Wilde Zwanen, Beltringharder Koog, Duitsland

Foto van Nationaal Park Duinen van Texel, Nederland

Nationaal Park Duinen van Texel.

Vogelspektakel op de Wash

Grote vluchten steltlopers, vooral Kanoeten, boven de Wash bij zonsopkomst: vogelspektakel. De Wash is een van de grootste deltagebieden in het Verenigd Koninkrijk. Bij eb verandert een groot deel van het gebied in modder. Bij vloed worden duizenden vogels naar de kust gedreven door het opkomende water.
De foto’s zijn gemaakt bij bezoeken in 2016 and 2008 aan RSPB Snettisham nature reserve. Muziek: Ryhlo tazibe door Kalio Gayo

Grote Stern

De Grote Stern is makkelijk te herkennen aan zijn zwarte pet en snavel met gele punt. Van maart tot september leeft en broedt de Grote Stern in het Noordzeegebied. Het zijn sociale vogels die in kolonies aan de kust broeden. Na het broedseizoen trekken de meeste vogels naar West-Afrika.

Foto van Grote Sterns, Ottersaat, Texel, Nederland

Balts, Ottersaat, Texel, maart 2013.

Foto van een Grote Stern, Oye-Plage, Pas-de-Calais, Frankrijk

Oye-Plage, Pas-de-Calais, Frankrijk, mei 2015.

Foto van een Grote Stern, Snab Point, Cresswell, Engeland

Snab Point, Cresswell, Engeland, augustus 2016.

Foto van Grote Sterns, IJmuiden, Nederland

Grote Stern in winterkleed, Noordzeestrand, IJmuiden, september 2008.

Foto van een Grote Stern, Petten, Texel, Nederland

Petten, Texel, juni 2010.

Foto van Grote Sterns, Slikken van Voorne, Oostvoorne, Nederland

Slikken van Voorne, Oostvoorne, april 2016.

Foto van een Grote Stern, Wagejot, Texel, Nederland

Wagejot, Texel, juni 2015.

Bempton Cliffs

Augustus betekent bijna het einde van het broedseizoen voor Jan-van-genten. De meeste kuikens zijn klaar om hun nesten op de hoge kliffen te verlaten. Jonge Drieteenmeeuwen zijn nog steeds aanwezig en ook Noordse Stormvogels kunnen gezien worden vanaf de kliffen. De Papegaaiduikers en Zeekoeten zijn al wel terug naar zee. Bempton Cliffs nature reserve aan de kust van Yorkshire is een van de grootste zeevogelkolonies in het Verenigd Koninkrijk met meer dan 250.000 broedende vogels.

Foto van Bempton Cliffs, Engeland

Bempton Cliffs

Foto van Jan-van-genten, Bempton Cliffs, Engeland.

Jan-van-genten

Foto van een Juveniele Drieteenmeeuw., Bempton Cliffs, Engeland

Juveniele Drieteenmeeuw.

Foto van een Jan-van-gent, Bemptin Cliffs, Engeland

Jan-van-gent

Foto van Bempton Cliffs, Engeland

Bempton Cliffs

Foto van een Noordse Stormvogel, Bempton Cliffs, Engeland

Noordse Stormvogel

Foto van een Jan-van-gent bij Bempton Cliffs, Engeland

Jan-van-gent